Έδρα Jean Monnet - Jean Monnet Chair 

       Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση-EU Tax Policy & Administration

Κάτοχος της Έδρας: Κατερίνα Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ADIT 

Επιστημονική Συνεργάτης - Ερευνήτρια: Βασιλική Αθανασάκη, Διδάκτωρ Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ADIT, Δικηγόρος-Φορολογική Σύμβουλος

*******************************************************************************************************************

Chairholder: Katerina Savvaidou, Assistant Professor of Tax Law (AUTh), ADIT

Scientific Associate - Researcher: Vasiliki Athanasaki, Dr. of Tax Law (National & Kapodistrian University of Athens), ADIT

Who we are and what we do ...

ABOUT JEAN MONNET CHAIRS

A few words for the programme...

A Jean Monnet Chair is a teaching and research post in EU Studies awarded to university professors all over the world for three years. All Jean Monnet Actions are co-funded by Erasmus+, the EU Programme in the fields of Education, Training, Youth and Sport for the period 2014-2020.

ABOUT AUTh

A few words for the Faculty ...

The JMC "EU Tax Policy and Administration" (2018-2021) is hosted at the Law School of the Aristitle University of Thessaloniki (AUTh). The Chair aims at the development of teaching and research on EU tax law and decision-making system with a specific focus on the fundamental concepts of EU Tax Policy and Administration allows for a new look on the benefits of European integration, a look based on academically verified evidence that will enhance the dialogue and the cooperation between the academia and the civil society, in matters which are nowadays more crucial than never.

ABOUT THE CHAIR'S ACTIVITIES

A few words about what we do...

The Chair's activities (teaching, research, events, publications) combine (a) the theory and methodology of EU Tax Policy and Administration with (b) the involvement of academics and practitioners (tax professionals, accountants, advisors or certified auditors etc.) with specific knowledge and experience in handling EU tax issues throughout the learning process.

ABOUT THE COURSES

A few words about the Jean Monnet schedule...

The Chair's courses include a) undergraduate courses EU tax and customs law, b) postgraduate courses on tax law III and EU tax law, c) Erasmus undergraduate courses on tax law and d) cross-sectoral courses on Government Policy Law (Cross-institutional Master "Law and Finance" AUTH and University of Macedonia, Post-graduate).

Σκοπός της Έδρας - Chair's core aims   

Σκοπός της έδρας Jean Monnet είναι η εν γένει προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας στα ζητήματα της φορολογικής πολιτικής και διοίκησης, τα οποία τοποθετούνται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ωστόσο στην Ελλάδα ακόμα βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο. 

The main rationale behind the project is to provide an impetus for extending and deepening the academic analysis and debate on an issue which had been on the political agenda of the EU institutions on taxation, but, at the same time, had been overseen by the academic world especially in Greece, where no specific emphasis is put on the issues of EU tax law.  


ACADEMIC WORK

The first aspect of the Chair's purpose is to enhance the limited, so far, academic work, in terms of teaching and research, with regard to EU Tax Policy and Administration, by increasing the interest and deepening the knowledge in the field of studies related to EU tax law.

OUTWARD ORIENTATION

The second aspect of the Chair's purpose is to address the University's outward orientation by providing the general public, as well as specialised groups of stakeholders in the public and private sector, information and specialised knowledge on issues regarding EU Tax Policy and Administration, as a means of interpreting the recent and rapid tax developments in the EU.

JEAN MONNET COURSES 


There will be five already existing courses (both undergraduate and postgraduate) that will be completely restructured, modernised and updated in terms of contents, didactic tools and teaching methodology.

NEW INITIATIVES

A summer school will be established while a new module on tax consciousness is going to be created as a "pilot" program initially at universities and, at a next stage, at schools, which should also cover core principles of EU tax law.

ACTIVITIES & EVENTS

Various activities will take place during the programme regarding EU tax law, such as conferences, moot courts, seminars, scientifc workshops, publications (articles and books), tax flashes and tax newsletters, in order for the academic work to be disseminated.

CORE AIM

The core aim is a) the actual and active promotion of EU tax law in Greece, where limited progress has been made up until now, in this scientific field, b) the creation of a custom-made LL.M program in Greece wholly dedicated to EU and International Tax law, which currently does not exist, c) the reorganization, update and enrichment of the existing modules of tax law with an EU orientation and d) the systemization and modernization of all the respective academic tools.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται η «Εξηκοστή»,  μια στήλη, στην οποία έγραφαν τα ποσά που πλήρωνε κάθε μέλος της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας..Έτσι, υπήρχε διαφάνεια και κάθε πόλη γνώριζε την οικονομική συμμετοχή των υπολοίπων συμμάχων.  Ονομάστηκε έτσι επειδή το 1/60 της εισφοράς πήγαινε στον ναό της θεάς Αθηνάς. Ο Περικλής με αυτά τα χρήματα έχτισε την Ακρόπολη. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι έγινε κατάχρηση. Ο Περικλής απάντησε ότι, από τη στιγμή που η Αθήνα προστάτευε αποτελεσματικά τα μέλη της συμμαχίας από τους Πέρσες, μπορούσε να διαθέσει τα χρήματα όπως εκείνη έκρινε, χωρίς να δίνει λογαριασμό στους συμμάχους. Πηγή: Μηχανή του Χρόνου
 © 2022 Έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, Νομική Σχολή ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 996510, F: +30 2310 995272, E: info@law.auth.gr 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε